Ако сега си отида

Ако сега си отида от тебе
ще останат следи по стъклата
от червената наша луна,
тъмно червило по чашата,
няколко снимки в дъжда.
Вероятно – чадър или шалът ми,
в джоба-билет за метро,
няколко гривни на шкафчето
под старото сиво сако.
Ако сега си отида от тебе,
едва ли ще спре да вали,
от Европа да Южна Америка
ще вали, ще вали, ще вали.
Ако сега си отида от тебе,

ще стане безкръвна нощта
и луната няма да лепне
по наши и чужди стъкла.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s